A KÉP a tejtermelő telepek fennmaradásának programja

A korrigált életteljesítmény mutató, adott időintervallumban
(év, éven belüli időszak) kikerült tehenek átlagos életteljesítmény tej-kilogrammjának, valamint a nyitó-létszámra vetített éves tehénkiesési százaléknak a hányadosa.

(Amennyiben pl. adott évben a kikerült tehenek átlagos életteljesítménye 30 000 kg, valamint a nyitóra vetített tehénkiesés 30%-os, akkor
(30 000/0, 30) 100 000-es mutatót kapunk.)

A korrigált életteljesítmény mutató a képletből adódóan tehát a kikerült tehenek életteljesítményének növelésével, és a tehénkiesési arány csökkentésével növelhető.

A korrigálásra pedig azért van szükség, mert pl. egy üszőkkel feltöltött új telep esetében a kikerülési életteljesítmény, valamint a kikerülési arány kezdetben bizonyosan alacsony (Pl. 8 000/0, 08=100 000).

Az 1.a. táblázat gyakorlati megközelítésben szemlélteti a tehén utánpótlás áru-tejre vetített költségét különböző életteljesítmény kg-ok esetén.

Hazai telepeinken (1. oszlop) az átlagos üsző-előállítási költség (aktiválási érték) 400 ezer forint, míg a kikerült tehenek után átlagosan keletkező árbevétel 100 ezer forint. Ennek következtében a különbözetnek, tehát 300 ezer forintnak meg kell térülnie a tej-árbevételben.

Látható, hogy 15 000 kg életteljesítmény esetén mindez literenként
20 Ft, míg 35 000 kg életteljesítmény esetén literenként csak 8, 57 Ft költséget jelent.

A 2. és 3. oszlopban arra láthatunk példákat, hogy adott esetben az aktiválási érték, de a tehenek átlagos árbevétele is jócskán eltérhet az
1. oszlopban bemutatott értékektől, így e tekintetben a vonzó 4, 29 Ft/literes tehén utánpótlási költségtől az ijesztő 33, 33 Ft/literes költségig számtalan eredmény keletkezhet.

Az 1.b. táblázat számviteli megközelítésben szemlélteti a tehén utánpótlás áru-tejre vetített költségét két valós telep adatainak összehasonlításával.

E szerint a két telep esetében a folyamatos leírás (Écs.)-, és a kikerüléskor jelentkező értékkülönbözet összege óriási különbséget (8, 63-19, 51)
-10, 88 Ft/liter mutat.

Alacsony tehén-kikerülés esetén triviálisan kevesebb átminősítés szükségeltetik a kieső tehenek pótlásához, így lehetőség nyílik a „felesleges” vemhes-üszők értékesítésére.

A növendék értékesítés fedezete logikusan a tehén-utánpótlás költségét hivatott módosítani, példánkban „A” telepnél, ahol kizárólag selejt-üsző eladás történt, a 0, 64 Ft/literes veszteséggel növelve, „B” telep esetében, ahol vemhes üsző-értékesítés is történt, 7, 47 Ft/literes fedezettel csökkentve azt.

Példánkban „B” telep 19, 02 Ft/literrel alacsonyabb módosított tehén utánpótlási költséghányada úgy jelentkezik, hogy közben mindkét telep 10 000 kg-os 305 napos zárt laktációs termeléssel bír!

A példában látható 19 Ft/literes költség-eltérés óriási, mert:

  • nagyobb, mint a telepeken felhasznált összes bér és közteher
  • átlagosan tizenkétszerese a telepeken felhasznált spermaköltségnek
  • közel fele a telepek takarmány költségének
  • megtakarítása esetén 22%-os árbevétel-arányos nyereséget jelenthet

A havi kiértékelések befejeztével valamennyi versenyben résztvevő megkapja az egyébként publikus 10 legjobb telep helyezését, ha ebben nincs benne, akkor mellé a saját helyezését, a saját telepére vonatkozó
15 diagramot, valamint az aktuálisan legjobb telepek adataiból képzett 14 diagramot.

A saját telepre vonatkozó diagramok havi rendszerességgel készített elemzések, melyek az élő és kikerült tehenek ellésszámainak, életteljesítményeinek, elléseinek, vitalitási százalékainak, produktivitásainak, problémás teheneinek, vemhes teheneinek, valamint a zárt laktációinak ellésszámonkénti eloszlásait tartalmazzák.

A saját diagramoknak a legjobbak átlagához való viszonyítása, összehasonlíthatósága bizonyosan óriási segítség minden versenyző számára.

A korrigált életteljesítmény versenyre várjuk mindazok jelentkezését, akik telepük, ágazatuk fennmaradását, a tejtermelés nyereségének fokozását hivatásuknak tartják, a www.csokas.hu honlap elérhetőségein, vagy a szerződött takarmányozó partnereink szaktanácsadó kollégáin keresztül.

Csókás András

ügyvezető és a Csókástan Kft csapata.