Tejtermelő ágazatunk változásait 1983 évi nagyüzemi gyakorlatba kerülésem óta követem nyomon és élem meg vezetőként, 2000 óta szaktanácsadóként és 2010 óta a Csókástan Kft vezetőjeként. 

Be kell vallanunk, hogy a tejtermelés (meglehet valóban nemes, izgalmas és nehéz feladat, de) alapvetően gazdasági tevékenység, amely tevékenység hosszú távon csak és kizárólag nyereség produkálása esetén tartható fenn! 

Egészen bizonyos, hogy a kiváló Menedzsment tagjai rendelkeznek „szakmai alázattal” -, következetesek, innovatívok, munkabírásuk kimeríthetetlen, és persze szeretik az állatokat, valamint, hogy a kiváló Tulajdonosok amellett, hogy a nyereség növelésére ösztönzik Vezetőiket, maguk is segítséget nyújtanak annak fokozásában. 

Azonban a nyereséges gazdálkodáshoz a Tulajdonosoknak és a Menedzsmenteknek egyaránt megfelelő mennyiségű és hiteles információra van szüksége. 

Mit kell tennünk vezetőként? Mi a feladatuk a borjaknak, növendékeknek és teheneknek és milyen módon kell működniük ahhoz, hogy a lehető legnagyobb nyereség keletkezzen? 

Akkor cselekszünk a legjobban, ha állataink „visszajelzéseit” -, vagyis a mérhető paraméterek sokaságát rendszerezett formában és folyamatosan figyelemmel kísérjük, a naturális és a pénzügyi mutatók összefüggéseit értelmezzük! 

Ennek érdekében fejlesztettük és fejlesztjük folyamatosan elemző rendszereinket, melyek szándékunk szerint hozzásegítik Partnereinket a hiteles információk megszerzéséhez, rendszerezéséhez és a lehető legjobb döntések meghozatalához. 

A Komplex elemzéssel megvizsgáljuk, hogy a telepen belül az egyes paraméterek milyen fejlődéssel jutottak az aktuális szintre, a Korrigált Életteljesítmény Program segítségével pedig megtudhatjuk, hogy az aktuális szintek hol helyezkednek el a hazai telepeink paramétereihez képest! 

Különösen fontosnak tartjuk a költségelemzések, az üzemi eredmények visszacsatolását az elemzett naturális mutatókhoz, illetve azok okaihoz. 


Fentiek szellemében ajánljuk szolgáltatásainkat valamennyi kiútkereső, és változtatni akaró tulajdonos és tenyésztő részére! 

Csókás András 

ügyvezető és a Csókástan Kft csapata.